ED Service-Center

Elektronik - Meteorologi - Oceanografi - Miljø - Energi - Procesteknik

Velkommen til ED Service-Center

ED Service-Center har et velfungerende elektronik serviceværksted, hvor vi kan tilbyde professionel bistand ved reparation og vedligeholdelse af leveret udstyr fra os eller andre. Som eksempler kan nævnes meteorologisk måleudstyr på vindmølleparkerne Horns Rev og Læsø Syd, vejrstationer på hospitaler og institutioner samt deponeringsanlæg, instrumenter til traktorer og landbrugsmaskiner samt diverse regulerings– og måleudstyr inden for industri og håndværk.

Med mere end 30 års erfaring inden for områderne meteorologi og oceanografi kan ED Service-Center tilbyde levering af sensorer og automatiske målesystemer for dataopsamling fra bl. a. oceanografiske sensorer, vindhastighed, vindretning, luft- og vand temperatur, relativ fugtighed, regn, barometertryk og solindstråling. ED Service-Center er autoriseret repræsentant for Aanderaa Instruments (N) og NRG Systems (USA).

ED Service-Center er en elektronikvirksomhed, der med egen udvikling, produktion og service især betjener universiteter, forskning og undervisningsinstitutioner, industri og landbrug, specielt inden for områderne meteorologi, oceanografi, miljø, energi og industriel procesteknik. Fra lager kan vi også tilbyde levering af elektriske og mekaniske komponenter og reservedele, kabler, antenner, måleinstrumenter og VHF/UHF radioer (LMR).

Her på hjemmesiden finder du datablade, projektbeskrivelser samt relevante links. Som autoriseret forhandler for Aanderaa Instruments i Norge vil vi foreslå dig et check på hjemmesiden www.aanderaa.com, da beskrivelsen af nyt udstyr inden for meteorologi og oceanografi kan findes her. Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning i valg af det rette udstyr til netop din opgave.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information eller tilbud på reparation eller vedligeholdelse på netop dit udstyr. Det vil glæde os at bistå ved dine specifikke ønsker og behov for teknisk vejledning og opgaveløsninger.

 


Welcome to ED Service-Center

ED Service Center has a well-functioning service workshop, where we can offer professional assistance for the repair and maintenance of delivered equipment from others or us. Examples include measuring equipment at Horns Rev and Læsø South, weather stations at hospitals and institutions, as well as landfill, instruments for tractors and agricultural machinery as well as various regulatory – and measuring equipment in industry and crafts.

With more than 30 years of experience in the fields of meteorology and Oceanography can ED Service Center offering delivery of sensors and automatic measuring systems for data acquisition from, inter alia, oceanographic sensors, wind speed, wind direction, air and water temperature, relative humidity, barometric pressure, and solar radiation. ED Service Center is an authorized representative of the Aanderaa Instruments (N) and NRG Systems (United States).

ED Service Center is an electronics company with its own development, production and service in particular serving universities, research and educational institutions, industry and agriculture, specifically in the areas of meteorology, oceanography, environment, energy and industrial process engineering. From stock, we can also offer delivery of electrical and mechanical components and spare parts, cables, antennas, measuring instruments and VHF/UHF radios (LMR).

Here on the website you will find data sheets, project descriptions, and relevant links. As an authorized dealer for Aanderaa Instruments in Norway, we will propose you a check on the website www.aanderaa.com , since the description of the new equipment in the field of meteorology and Oceanography can be found here. We are happy to provide advice and guidance in choosing the right equipment for your particular task.

You are very welcome to contact us for more information or quote on repair or maintenance on your equipment. It will be pleased to assist with your specific wishes and needs for technical guidance and problem solutions.